Pompowni Wody Lodowej
Przemysł Spożywczy

Modernizacja pompowni wody lodowej - instalacja podtrzymania produkcji, przemysł spożywczy.Wykonano modernizację pompowni uwzględniając obecne zapotrzebowanie na wodę chłodniczą. Dzięki wykonaniu kompletnej analizy energetycznej układu pompowego zaprojektowano urządzenia sprawniejsze i bardziej energooszczędne. Działania te zapewniły zmniejszenie  zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie realne oszczędności finansowe dla klienta.

Analiza ekonomiczna układów pompowych polega m.in. na pomiarach parametrów pomp (różnicy ciśnień, przepływu, zużycia energii, oraz różnicy temperatur). Na tej podstawie tworzymy profil obciążenia układu pompowego.

Dobór nowych urządzeń pozwala znacznie zmniejszyć koszty eksploatacji a także koszty zużycia energii elektrycznej.

Przeprowadzona modernizacja była zatem czymś więcej niż wymianą zużytych pomp na nowe. Modernizacja ta będzie miała realny wpływ na realny wpływ na środowisko przez zredukowanie emisji CO2 do atmosfery. Dla potrzeb klienta zaprojektowano układ pompowy wraz z armaturą odcinającą, regulacyjną, kontrolno-pomiarową.  

Poniżej szczegółowy zakres realizacji:

  • ANALIZA ENERGETYCZNA ISTNIEJĄCEGO UKŁADU
  • DOBÓR POMP ZGODNIE Z ANALIZĄ UKŁADU
  • PRACE PROJEKTOWE W BRANYŻY MECHANICZNEJ I HYDRAULICZNEJ
  • DEMONTAŻ POMP ARMATURY I KOLEKTORÓW
  • WYMIANA POMP, ARMATURY I KOLEKTORÓW
  • WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ
  • URUCHOMIENIE
  • PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Prace wykonane w trakcie przestoju technologicznego fabryki (1,5 tygodnia)


Galeria

Zapraszamy do kontaktu

Zadzwoń na infolinię
+48 65 529 99 16
Napisz do nas

Pompax Sp. z o.o.
Kłoda ul. Przemysłowa 7a
64-130 Rydzyna

Tel +48 65 529 99 16
Fax +48 65 529 99 61